Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Polityka prywatności

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies (ciasteczek) oznacza, że będą one zamieszczane w  urządzeniu użytownika korzystającego ze strony. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

  • Sklep Internetowy dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 
  • Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
  • Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne  dane Klienta, będą   udostępniane  innym  podmiotom, o ile będzie to konieczne  do wykonania  umowy. 
  • Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

 

PLIKI "COOKIES"

  • Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. W serwisie zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane przeglądającego stronę , jeżeli  wypełniany jest  formularz, ale w pewnym momencie zrezygnowano z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Użytkownik zawsze może dokonać zmiany ustawień dla plików cookies.
  • Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.  
  • Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 

 

Polecamy także: